Noter Masrafları Kredi Karı İle Ödeniyor mu?

0 97

- Advertisement -

Kanuni haklarımızın korunması ve önemli belgelerin korunması için hizmet veren noterler, yaptığı hizmet karşılığında kendilerine başvuranlardan önceden belirlenmiş ücretler talep etmektedir. Noterler çoğunlukla verdikleri hizmet karşılığı ödenmesi gereken tutarları peşin olarak alırlar. Son yıllarda noter işlemlerinin kredi kartı ile peşin olarak ödenmesi konusunda çalışmalar yapılmaya başlanmış ve uygulama tarihi net olarak belirlenmiştir.

Noter işlemleri için ödenecek tutar vatandaşların ve girişimcilerin cebini rahatlatacak, yüksek tutarların kredi kartı ile anında karşılanmasını sağlayacaktır. Türkiye Noterler Birliği’nin tebliği ile artık vatandaşlarımız, birçok vergiyi ve devlet ödemesini kredi kartı ile yaptığı gibi, artık noter işlemlerini de kredi kartı kullanarak gerçekleştirebilir.

Noter’de Kredi Kartı Ne Zaman Geçerli Olacak?

- Advertisement -

- Advertisement -

Türkiye Noterler Birliği’nin çağrısı ile ülkemizde hizmet veren noterler gerekli işlemlerini en kısa sürede tamamlayacak ve kredi kartı ile ödeme çalışmalarına başlayacaktır. Kredi kartı veya banka kartı ile noter işlemlerinin karşılanmaya başlaması için başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Belirtilen süreden itibaren noterler, devlet için tahsil edilen haraç ve vergilerin yine devlete teslim edilmesi ile ilgili düzenlemelerini hayata geçirmeye başlayacaktır. Bu sureci tamamlayan noterlerde, aşağıda belirttiğimiz hizmetlerin karşılığında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Noterde Hangi İşlemler Kredi kartı İle Ödenebilir?

Aşağıda öncelikli olarak sıraladığımız hizmetlerle birlikte, diğer tüm noter işlemleri için kredi kartı veya banka kartı komisyonu alınmayacaktır.

 • İhtar, ihtarname, protesto ve tescil işlemleri
 • İmza sirküleri işlemleri
 • Defter onay işlemleri
 • Örnek çıkarma işlemleri
 • Vekaletname işlemleri
 • Tespit ve ifade tutanağı işlemleri
 • Piyango, Kur’a ve toplantı tutanak işlemleri
 • Emanet saklama tutanağı işlemleri
 • Şahadetname, Beyanname, İbraname ve Fesihname işlemleri
 • Borç, Rehin, Yediemin, Tanıma, Aile Vakfı, Vakıf senetleri işlemleri
 • Muvafakatname, Sulhname, Vasiyetname, Kefaletname ve Taahhütname işlemleri
 • Temlik işlemleri
 • Evlat edinme, Taksim ve ifraz, Menkul mallarda hibe, Kira, Mülkiyeti muhafaza kayı ile satış, Ölünceye kadar bakma, Kaydı hayat ile irat bağlanması, Medeni Kanunun 748. Maddesine müstenit sükna hakkı, İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi, Şirket, Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi, Zilyetlik devri, Gayrimenkul satış vaadi ve Evlilik sözleşmeleri

 

 

- Advertisement -

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.